Beata Golacik

Światło

Okładka
Drugi tomik Kaliny Kowalskiej. Cykl trzydziestu wierszy narracyjnych i korespondujących z nimi miniatur (Format papierowy oraz ebook).
Poezja współczesna. „Wiersze, które chodzą parami” – w jednym tomiku dwa odmienne typy poetyckiej dykcji – miniatury i korespondujące z nimi wiersze pisane szeroką frazą. Liryczna wędrówka podążająca tropami współczesnej kultury w poszukiwaniu sensu życia i śmierci, miłości i samotności, przemijających ludzkich doświadczeń i transcendencji. Zbiór finezyjnych erotyków – zmysłowych i zarazem intelektualnych – pełen inteligentnych fabularyzacji i celnych puent.

Język: pl

Ilość stron: 68

Opublikowana: 8 marzec 2012

Wydawca: wydanie autorskie

Format książki

papier ( 9788393236916 )

ebook ( 9788379005505 )